Esmaabiandja koolitus

 KOOLITUSE HINNAD ON VASTAVALT  

 

VÄLJAÕPE 90 €

/hind sisaldab käibemaksu/


TÄIENDÕPE 60

/hind sisaldab käibemaksu/


Õppemaht 6 ja 16

akadeemilist tundi

vastavalt õppele

 

Toimumisaeg:

täpne aeg KALENDRIS

KOOLITUSE LÄBINU ..

– teab, kuidas hinnata õnnetusolukorda,

– oskab rakendada esmaabi võtteid,

– suudab tegutseda erinevates kriisiolukordades,

– oskab analüüsida oma tegevust ja suudab anda tegutsemisjuhiseid teistele,

– omab üldisi teadmisi eelarstliku abi võimalustest.

 

ÕPPEKEEL

Õpe toimub eesti keeles.

 

 

OSALEJAD

Rühma suurus on 10–15 õpilast.

 

ÕPPESISU

Õpe on vajalik kõikidele iluteenindajatele ja eriti neile, kes on iseenda tööandjad.

Koolituse käigus kasutatakse lisaks loenguvormile veel praktilist lähenemist tagamaks esmaabiandjale vajalik ettevalmistus (teadmised, oskused, sh julgus tegutseda), mis võimaldaks täita esmaabi eest vastutava isiku ülesandeid lähtuvalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. 

Teemadest keskendutakse – õnnetusolukorra hindamine (sh tegutsemine), hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine, esmaabi olemus ja üldpõhimõtted (sh erinevad olukorrad).