Sisseastumiseks vajalikud dokumendid

Kooli astumiseks vajalikud dokumendid (kui õpe on rohkem kui 100 akadeemilist tundi):

  • – Avaldus
  • – Isikut tõendava dokumendi koopia
  • – Kehtiv tervisetõend iluteenindajale
  • – 1 foto

Документы, необходимые для зачисления в школу (если курс более 100 академических часов):

  • – Заявление
  • – Копия вашего удостоверения личности
  • – Действующая медицинская справка ​
  • – 1 фото