Hügieenikoolitus iluteenindajale

 

 

Koolitus sobib nii algajale

kui ka täiendkoolitusena ilutegijale.

 

KOOLITUSE HIND 25 €

 

Õppemaht 3 tundi (4 akadeemilist tundi)

 

Toimumisaeg:

täpne aeg KALENDRIS

KOOLITUSE LÄBINU ..

– saab ülevaate seadusandlusest (sh muudatused, Euroopa standardid iluteeninduses jne),

– tööpindade hügieeninõuetest,

– instrumentide klassifikatsioonist ja hügieeninõuetest,

– sterilisatsiooninõuetest,

– käte hügieenist,

– haigustekitajatest,

– isikukaitsevahenditest ja nende kasutamisest,

– Terviseameti ja Tööinspektsiooni nõuetest ning soovitustest,

– esmaabi osutamise nõuetest töökohal.

ÕPPESISU

Koolituse käigus antakse teadmised üldistest hügieenireeglitest ja kehtivatest õigusaktidest, mis on seotud hügieeni ilu- ja isikuteenuste osutamisel. Koolituse eesmärgiks on edasi anda oskused, kuidas enda töökoht nii enda kui kliendi jaoks ohutuks muuta.

 

 

ÕPPEKEEL

Õpe toimub eesti keeles.

 

 

OSALEJAD

Koolitus toimub, kui registreerub minimaalselt 10 inimest.