Juuksur

Juuksur

Juuksuri kursusel keskendutakse 

juuste erinevatele hooldustele.

 

Kursus sobib nii algajale

kui ka täiendkoolitusena juba tegutsevale juuksurile.

 

Juuksuriõppe läbinul on võimalik sooritada kutseeksam.

 

KOOLITUSE HIND 2999 €
/hinna sisse ei kuulu koolituse läbiviimiseks vajalikud

kohustuslikud instrumendid/

INSTRUMENTIDE HIND 595 €

 

Võimalus tasuda osamaksetena.

 

Õppemaht 710 tundi (947 akadeemilist tundi)

 

Õppetöö on jaotatud kolmeks osaks:

teooria ja praktika (336 tundi),

välipraktika (254 tundi) ja iseseisev töö (120 tundi).

 

Toimumisaeg:

esmaspäev ja teisipäev 09.00–16.00,

täpne algusaeg KALENDRIS

KOOLITUSE EESMÄRK

Õppe eesmärgiks on õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks juuksurina, ning selleks vajalikke teadmiste andmine ja oskuste arendamine. 

 

Kui õpilane sooritab  koolituse raames tehtavad tööd positiivsele tulemusele, väljastab IREK tunnistuse, mis kinnitab õpilase poolt läbitud vastavat koolitust. 

ÕPPESISU

Õpetamisega taotletakse, et õpilane oskaks teostada juuste lõikust nii meestele kui naistele, oskaks teostada värvitöötlust erinevates tehnikates, oskaks kujundada soengut, oskaks hooldada juukseid ja peanahka; tunneks protseduuride läbiviimise korda, töötervishoiu-, isikliku- ja protseduurihügieeni reegleid ning vastavat seadusandlust; omandaks teadmised juuste ja peanaha probleemidest ja enamlevinud nahahaigustest, anda juhiseid koduseks hoolduseks.

KOOLITUSEL LÄBITAVAD TEEMAD TEOORIAS

Juuksuri tööga seonduv; ilusalongi sisustamine ja vajalikud seadmed juuksurile ja nende korrashoid; juuksuri kutsestandardis kirjeldatud nõuded; klienditeenindus ja kutse eetika; tööohutus ja ergonoomika; tööõnnetuste ja  esmaabi üldised põhimõtted; elektriohutuse ja tuleohutuse nõuded; kutsealaga seonduvaid tööohutus- ja tööhügieeninõuded; erinevad nahalööbeelemendid; erinevate nahahaiguste olemus ja iseloomulikud sümptomid; nahahaiguste nakkusohtlikkus ja nende vältimise võimalused; Juuste ja peanaha elutegevus ja anatoomia. Baasteadmised juukselõikusest. Näokujud, stiilid ja vormid. Soengute ajalugu. Soengute modelleerimine. Viimistlustooted. Soengurullide keeramise tehnikad. Punusoengute modelleerimine. Soengukaunistused. Pea pesemine ja massaaž. Juuste värvimine, värvimistooted, tehnikad. Värvimise töö käik. Naiste juuste lõikamine. Meeste juuste lõikamine. Klienditeenindus õppesalongis. 

PRAKTIKA

​Praktika eesmärgiks on võimalus  erialaseid teadmisi kinnitada ja arendada. Praktika annab reaalse töökogemuse. Praktika on oluline õpingute osa, mille ajal saab õpilane õpitud teadmisi ja oskusi rakendada töökeskkonnas.

Õppija oskab peale koolituse läbimist teha erinevaid naiste ja meeste lõikusi lühikestele ja pikkadele juustele; juuste värvimist, triibutamist, blondeerimist; hooldada peanaha (pesu, viimistlus, hooldusvahendid); teha rulli ja föönisoenguid vastavalt lõikustele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid; pidulikud soengud, patsid (ülespandud soengud, lokitehnikad ja erinevad soengutehnikad); planeerida tööaega; teenindada klienti; rakendada teoreetilisi teadmisi juuksuri protseduuride teostamisel.

ISESEISEV TÖÖ

Iseseisvaks tööks loetakse tööd, mida õpilane teeb väljaspool kontaktõppe tunde. See hõlmab näiteks ettekannete/lõputöö ettevalmistamist, erialase kirjanduse lugemist ja õppimist, eksamiteks õppimist ja kirjalike tööde koostamist, mannekeeni pea peal harjutamine.

ÕPPEMEETODID

Koolituses kasutatakse grupiõppena loenguvormi, praktilist väljaõpet, individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaklassides.

 

ÕPITULEMUSED

Koolituse lõpul õpilane oskab teostada erinevaid naiste ja meeste lõikusi lühikestele ja pikkadele juustele; teostada juuste värvimist, triibutamist, blondeerimist; hooldada peanahka (pesu, viimistlus, hooldusvahendid); teostada rulli ja föönisoenguid vastavalt lõikustele, kasutades erinevaid tehnikaid, töövahendeid ja viimistlustooteid; teostada pidulikud soengud, patsid (ülespandud soengud, lokitehnikad ja erinevad soengutehnikad).

ÕPPEKEEL

Õpe toimub eesti keeles.

 

OSALEJAD

Rühma suurus on 4–8 õpilast.

 

LISAINFO

Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.

Välipraktika teostamiseks on vajalik tervisetõend

 

Registreerimistasu (kindel osalemise soov ja koht grupis) on 50 eurot, mis on osa õppemaksust. Kui peale registreerimist ja vähemalt 1 nädal enne koolituse algust selgub, et siiski ei ole võimalik osaleda koolitusel, palume sellest koheselt e-kirja teel teada anda.