Kosmeetik

Kosmeetik

Koolitus sobib nii algajale

kui ka täiendkoolitusena ilutegijale.

 

KOOLITUSE HIND 3250 €
/hind sisaldab kõiki koolituseks

vajaminevaid õppevahendeid ja instrumente/

Võimalus tasuda osamaksetena.

 

PÄEVANE ÕPE
Õppemaht 740 tundi (987 ak. tundi),
kus õppetöö on jaotatud kolmeks osaks:

teooria ja praktika,

välipraktika  ja iseseisev töö.

 

Toimumisaeg:

esmaspäev ja kolmapäev 10.00–16.00

 

———–

ÕHTUNE ÕPE

Õppemaht 740 tundi (987 ak. tundi),

kus õppetöö on jaotatud kolmeks osaks:

teooria ja praktika (512 tundi),

välipraktika (128 tundi)

ja iseseisev töö (100 tundi).

 

Toimumisaeg:

etteregistreerimisega

õppepäevad teisipäev ja neljapäev 16.00–20.00

ning kuus 2 laupäeva 10.00–18.00

Kursuste algusajad KALENDRIS

KOOLITUSE EESMÄRK

Õppe eesmärgiks on õppija ettevalmistamine iseseisvaks tööks kosmeetikuna ning selleks vajalike teadmiste andmine ja oskuste arendamine.

Kui õpilane sooritab  koolituse raames tehtavad tööd positiivsele tulemusele, väljastab IREK tunnistuse, mis kinnitab õpilase poolt läbitud vastavat koolitust.

ÕPPESISU

Õpetamisega taotletakse, et õpilane oskaks teostada näohooldusi erinevatele nahatüüpidele (normaalne, kuiv, rasune, kombineeritud); näo massaaži; efekthooldusi (noorendavad, helendavad, uuendav); kehahooldusi; ripsmete- ja kulmude värvimist ning kujundamist; erinevate kehapiirkondade vahatamist; algtaseme happehooldusi; omandaks teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning enamlevinud nahahaigustest.

KOOLITUSEL LÄBITAVAD TEEMAD TEOORIAS

Naha analüüs. Nahalööbe elemendid. Nahahaigused. Rasunäärmete haigused. Hooldusprotseduurid. Näohoolduse aparatuur. Näohoolduse tooted ja vahendid. UV-kiirgus. Erihooldused. Kliendi nõustamine. Rakk ja koed. Vereringe-süsteem. Sisesekretsiooninäärmed. Närvisüsteem. Hingamiselundkond. Mikroorganismid. Bakterid. Väliskeskkonna mõju mikroobidele. Mikrofloora mõiste. Kosmeetikumide toorained. Rahvusvaheline kosmeetikavahendite koostisainete nomenklatuur. Hõlmab esmast praktilist osa (sh töökoha ettevalmistamine, kosm. vahendid ja instrumendid, kasutamine, näopuhastus, massaaž). Karva ehitus. Nahahooldus enne ja pärast vahatamist. Hapete ABC. Jumestamine (päeva- ja õhtumeik).

PRAKTIKA

Õppija oskab: planeerida tööaega; teenindada klienti; rakendada teoreetilisi teadmisi kosmeetiliste protseduuride teostamisel; teostada kliendi naha analüüsi; kasutada õigeid töövõtteid ja –vahendeid; nõustada klienti.

Praktika eesmärgiks on võimalus  erialaseid teadmisi kinnistada ja arendada. Praktika annab reaalse töökogemuse ja on oluline õpingute osa, mille ajal saab õpilane õpitud teadmisi ja oskusi rakendada töökeskkonnas.

 

ISESEISEV TÖÖ

Iseseisvaks tööks loetakse tööd, mida õpilane teeb väljaspool kontaktõppe tunde. See hõlmab erialase kirjanduse lugemist ja õppimist, eksamiks valmistumist ja kirjalike tööde koostamist.

ÕPPEMEETODID

Koolitusel kasutatakse õppena loenguvormi, praktilist väljaõpet,  individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaruumides ning töökeskkonnas.

 

 

ÕPITULEMUSED

Koolituse lõpul õpilane oskab teostada erinevaid näohoolduse protseduure erinevatele nahatüüpidele; teostada erinevaid erihooldusi (efekthooldusi) ja kiirhooldusi igale nahatüübile; kasutada erinevaid hooldustooteid; nõustada klienti ja soovitada õigeid hooldusvahendeid vastavalt nahatüübile; kasutada aparatuuri (vaposon ja darsenval); teostada ripsmete ja kulmude värvimist ja kujundamist ning erinevate kehapiirkondade vahatamist.

 

ÕPPEKEEL

Õpe toimub eesti keeles.

OSALEJAD

Rühma suurus on 4–12 õpilast.

LISAINFO

Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.

Välipraktika teostamiseks on vajalik tervisetõend.

Võimalus tasuda osamaksetena.

Registreerimistasu (kindel osalemise soov ja koht grupis) on 50 eurot, mis on osa õppemaksust. Kui peale registreerimist ja vähemalt 1 nädal enne koolituse algust selgub, et siiski ei ole võimalik osaleda koolitusel, palume sellest koheselt e-kirja teel teada anda.


Kursuse lõpus on võimalik sooritada kutseeksam tase 5. Täpsem informatsioon Eesti Kosmeetikute Liidu VEEBILEHELT.