Depilatsioon

Depilatsioon

Koolitus sobib nii algajale

kui ka täiendkoolitusena ilutegijale.

 

KOOLITUSE HIND 320 €
/hind sisaldab kõiki koolituseks 

vajaminevaid õppevahendeid ja instrumente/

 

Õppemaht 30 tundi 

(40 akadeemilist tundi)

 

Õppetöö on jaotatud kaheks osaks:

teooria ja praktika 

 

Toimumisaeg:

neli päeva,

täpsem aeg KALENDRIS

KOOLITUSE  LÄBINU ..
– oskab erinevate piirkondade vahatamist (jalad, käed, kaenlaalused, bikiini piirkond);
– oskab kasutada ja kombineerida erinevaid tooteid ja tehnikad
nõustada klienti;
– oskab planeerida protseduuri aega ning on valmis iseseisvaks tööks;
– teab ilusalongi sisustust ja seadmetele esitatavad nõuded;

– teab tööohutust ja ergonoomikat;

– teab tööandja ja töövõtja õigused ja kohustused;

– teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõuded;

– teab ilu – ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsiooni.

 

 

 

 

Õppepäevadel teostatakse modellidel erinevate piirkondade vahatamist.

ÕPPEPÄEVAD

1. päev

10.00–13.00 Teooria

13.00–13.30 Lõuna

13.30–15.00 Praktiline töö 1. modelliga 

15.00–16.30 Praktiline töö 2. modelliga 

16.30–17.00 Tagasiside päevale

 

2. päev

11.00–12.00 Teooria kordamine

12.00–13.30 Praktiline töö 1. modelliga

13.30–14.00 Lõuna

14.00–15.30 Praktiline töö 2. modelliga

15.30–16.00 Praktiline töö 3. modelliga

16.00–17.30 Praktiline töö 4. modelliga 

17.30–18.00 Tagasiside päevale

 

3. päev

10.00–11.30 Teooria kordamine

11.30–13.00 Praktiline töö 1. modelliga 

13.00–13.30 Lõuna

13.30–15.00 Praktiline töö 2. modelliga 

15.00–16.30 Praktiline töö 3. modelliga 

16.30–17.30 Praktiline töö 4. modelliga 

17.30–18.00 Tagasiside päevale

 

4. päev

9.00–9.30 Teooria kordamine

9.30–11.00 Praktiline töö 1. modelliga

11.00–12.00 Teadmiste kontroll

12.00–12.30 Lõuna

12.30–14.00 Praktiline töö 2. modelliga 

14.00–15.30 Praktiline töö 3. modelliga

15.30–17.00 Kokkuvõte, tagasiside, tunnistused

ÕPPEMEETODID

Koolitusel kasutatakse õppena loenguvormi, praktilist väljaõpet,  individuaalõpet ning praktikat, mis viiakse läbi kooli vastavates õppe- ja praktikaruumides ning töökeskkonnas.

 

Kui õpilane sooritab  koolituse raames tehtavad tööd positiivsele tulemusele, väljastab IREK tunnistuse, mis kinnitab õpilase poolt läbitud vastavat koolitust.

ÕPPEKEEL

Õpe toimub eesti keeles.

 

OSALEJAD

Rühma suurus on 2–6 õpilast.

 

Koolitus algab, kui sellele on registreerunud piisav hulk osavõtjaid. Õppekohad täidetakse registreerimise järjekorras.