Jumestamine

Koolitus sobib nii algajale

kui ka täiendkoolitusena ilutegijale.

 

KOOLITUSE HIND 350 €
/hind sisaldab teooria materjale

ja praktilisel osal õppevahendeid/

 

Õppemaht 2 päeva ehk

15 tundi (20 akadeemilist tundi)

 

Õppetöö on jaotatud kolmeks osaks:

teooria, praktika ja iseseisev töö

 

Toimumisaeg:

kaks päeva,

täpne aeg KALENDRIS

KOOLITUSEL OSALEJA ..

– oskab teostada päevameiki,

– oskab teostada fotomeiki,

– oskab teostada õhtumeiki,

– oskab teostada pruudimeiki,

– oskab kasutada erinevaid tooteid ja vahendeid,

– oskab kasutada töös õigeid pintsleid,

– saab ülevaate erinevatest kosmeetika sarjadest,

– anda nõuandeid kliendile,

– teab ilusalongi sisustus ja seadmetele esitatavad nõuded,

– teab tööohutust ja ergonoomikat,

– teab tööandja ja töövõtja õiguseid ja kohustusi,

– teab töökeskkonnaohutust, hügieeninõudeid,

– teab ilu- ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete 

ja instrumentide dekontaminatsiooni.

ÕPPESISU

Õpetusega taotletakse, et õppija teab jumestuse ajaloolist kujunemist, kaasaja jumestuse suundi ning jumestuse sobitamisest kliendi eripära ja välimusega, erinevaid jumestuse tüüpe ja liike. 

– Õppija oskab teha erinevaid stiili meike. 

– Stiil ja mood. 

– Näokujud ja proportsioonid. 

– Jumestusesobivus vastavalt vanusele. 

– Jumestusesobivus vastavalt näoproportsioonile. 

– Erivärvi juustele sobivate jumestuse valik vastavalt kliendi isikupärale. 

– Kliendi nõustamine. 

– Jumestus vahendeid (lauvärvid, kontuurvärvid, kulmu- ja ripsmevärvid, põsepunad, huulepulgad ja läiked, värvikreemid, meigipõhjad ja puudrid, peite- ja varjutusvärvid).

– Pintsleid ja teisi töövahendeid, hügieeninõudeid ja tooteid. 

 

ÕPPEPÄEVAD

1. päev

10.00–12.00 teooria

12.00–12.45 lõuna

12.45–16.30 praktiline töö modellil

 

 

2. päev

10.00–12.00 teooria

12.00–12.45 lõuna

12.45–16.30 praktiline töö modellil

 

 

Kui õpilane sooritab  koolituse raames tehtavad tööd positiivsele tulemusele, väljastab IREK tunnistuse, mis kinnitab õpilase poolt läbitud vastavat koolitust.

ÕPPEKEEL

Õpe toimub eesti ja vene keeles.

 

OSALEJAD

Rühma suurus on 4–8 õpilast.